fbpx

תהליך המראה

המראה: ממציאות למוצר - הרעיון שלכם כבר מבושל? עכשיו נפתח את המוצר

אתם אנשים יצירתיים, רעיונות זו לא הבעיה. השאלה היא במה נכון להתחיל? אנחנו מאמינים שהכי נכון להתחיל היכן שיש שוק, מוצר נכון ותשוקה.

תהליך המראה מורכב ממפגשים אחד על אחד, שיאפשרו לכם בזמן קצר לקחת החלטה לגבי הרעיון הנכון ולצאת איתו לדרך.  

מה נעשה בתהליך ההמראה?

* נדגום את המוצר עם הקהל שבחרנו בתהליך ממוקד, אשר מיועד להבנת הצורך והמשתמש

* נמצא את השילוב הנכון בין יכולות הייצור בארץ או בחו"ל מול ציר הזמן של התפתחות המיזם

* נשלים אותו עם ממשקים דיגיטליים או פיזיים

* ניצור מיתוג ונראות משלימה במדיה החברתית ובאתר

* נתחיל להכין את זרועות ההפצה של המיזם

אורך תהליך המראה

30-24 פגישות