fbpx

תהליך האצה

האצה: מיצירתיות למציאות - איך הופכים רעיון בעיצוב למיזם בעל ערך?

אתם אנשים יצירתיים, רעיונות זו לא הבעיה. השאלה היא במה נכון להתחיל? אנחנו מאמינים שהכי נכון להתחיל היכן שיש שוק, מוצר נכון ותשוקה.

תהליך ההאצה מורכב ממפגשים אחד על אחד, שיאפשרו לכם בזמן קצר לקחת החלטה לגבי הרעיון הנכון ולצאת איתו לדרך.  

מה נעשה בתהליך ההאצה?

* נבחן את הרעיון שלכם ונבדוק האם יש בו פוטנציאל הצלחה

* אם כן, נבנה לרעיון את שאר הרכיבים העסקיים ונבדוק איך הוא יכול להפוך למוצר או למיזם

* אם לא, יש לכם תמיד המון רעיונות נוספים במגירה (ברור, אנחנו מכירים אתכם…) נבחן אחרים בזריזות ונגלה לאיזה מהם יש פוטנציאל להפוך למיזם

* נשלים את כל תהליך הפיתוח שכולל: יצירת ערך, קהל, מודל כלכלי, שותפים נדרשים, ספקים, הפצה, מכירה ושיווק.

אורך תהליך ההאצה

12-10 פגישות